Vigtigt at vide om værneting

De fleste erhvervsdrivende er klar over, at man kan indgå værnetingsaftaler i sine salgs- og leveringsbetingelser. Men vidste du, at du kan underminere din egen værnetingsaftale, hvis du anlægger sagen ved en anden domstol end, hvad er aftalt mellem parterne?

Værneting betyder den retskreds, hvor en tvist skal behandles. Man kan som udgangspunkt ikke anlægge en retssag ved hvilken som helst retskreds.

Retssager starter i Byretten, og udgangspunktet er, at man anlægger sagen ved den retskreds, hvor den sagsøgte bor (hjemting).

I erhvervsforhold kan indgås aftale om et specifikt værneting, der afviger fra udgangspunktet.

I forbrugerforhold kan man kun indgå aftale om specifikt værneting, efter tvisten er opstået.

Men hvis du vælger at anlægge en sag eller indgive et betalingspåkrav til f.eks. skyldners hjemting, og skyldner så gør indsigelser, vil sagen overgå til at blive en almindelig retssag. Så behandles sagen i samme retskreds, hvor betalingspåkravet blev indleveret.

I et sådant tilfælde kan du risikere, at du mister retten til at gøre værnetingsaftalen gældende, fordi du selv har indgivet sagen til behandling ved et andet værneting.

Husk derfor altid på, at betalingspåkrav og sagsanlæg skal indleveres til den retskreds, hvor parterne har aftalt værneting.