Vær obs på arbejdsgiverbetalte kontingenter

Landsskatteretten har netop truffet afgørelse om, at arbejdsgivers kontingentbetaling for medarbejdernes medlemskab af visse netværk herunder Rotary, Round Table, JCI og Ladies Circle skulle anses for skattepligtige personalegoder for medarbejderne.

Landsskatteretten lagde vægt på, at medarbejderens deltagelse i netværkene ikke kunne anses for erhvervsmæssig, men at arbejdsgiver dækkede udgifter, der skatteretligt set var af privat karakter.

Arbejdsgiver redegjorde under sagen for, at netværk var en nødvendig og vigtig del af virksomhedens markedsføring:

“Netværk er i dag en vigtig markedsføringsmetode for H1, da kendskab og personlige relationer er en af de vigtigste indgange til især nye erhvervskunder. Af hensyn til synlighed i markedet og opbygning af kunderelationer er det derfor en bevidst strategi fra H1s side, at selskabets medarbejdere skal engagere sig i relevante foreninger, netværk mv. H1 arbejder løbende på at identificere relevante foreninger, netværk mv. og det forventes, at selskabets medarbejdere deltager og engagere sig i foreninger, netværk mv., som er relevante for dem og H1.

Landsskatteretten fandt ikke desto mindre, at arbejdsgivers kontingentbetaling skulle indberettes som B-indkomst uden AM-bidrag.

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på denne afgørelse, idet rigtig mange arbejdsgivere betaler medarbejdernes kontingent til netværk.