Udlånsaftaler og jobklausuler

Det kan være fristende at overveje udlån af sine medarbejdere, hvis virksomheden oplever et midlertidigt fald i opgaver. Med en udlånsaftale kan medarbejdere udlånes til andre virksomheder i en periode. Det giver god mening for både udlånsvirksomheden, der slipper for at afskedige medarbejdere og for modtagervirksomheden, der får tilført arbejdskraft.

En udlånsaftale bør regulere følgende:

  • Aftalens omfang: hvem har ansvaret for medarbejderen og dennes arbejder i udlånsperioden?
  • Udlånsperioden: hvor længe udlånes medarbejdere?
  • Medarbejderens ansættelsesvilkår: hvordan skal ferie, sygemelding, ledelsesret mm. håndteres?
  • Opsigelsesvilkår: hvordan og hvorvidt skal aftalen kunne opsiges?
  • Økonomi: hvordan afregnes mellem virksomhederne? Husk at udlån er momsbelagt ydelse.

Udlånsvirksomheden kan have interesse i at indføre en jobklausul i udlånsaftalen, så modtagervirksomheden ikke ”stjæler” udlånsvirksomhedens udlånte folk. Men ansættelsesklausulloven indeholder et forbud mod jobklausuler. Der kan således ikke med bindende virkning indgås aftaler om, at modtagervirksomheden ikke må tilbyde de udlånte medarbejdere direkte ansættelse hos sig.

Til gengæld kan udlånsvirksomheden beskytte sig selv ved enten at indgå konkurrenceklausuler eller kundeklausuler direkte med medarbejderne.

En konkurrenceklausul hindrer medarbejderen i at arbejde i en konkurrerende virksomhed i en periode.

En kundeklausul hindrer medarbejderen i at udføre arbejder for udlånsvirksomhedens kunder i en periode.

Men husk på, at både kunde- og konkurrenceklausulen skal være aftalt skriftligt og skal opfylde ansættelsesklausullovens krav – ellers er klausulen ugyldig.