Tekniske erklæringer i retssager

Bevisbyrden i en retssag løftes i rigtig mange tilfælde ved syn og skøn.

Hvis en retssag handler om mangler ved udførte arbejder, løfter denne part bevisbyrden ved at begære syn og skøn. Syn og skøn gennemføres ved, at rekvirenten fremsætter en begæring og indleverer et spørgetema. Modparten får så mulighed for selv at stille sine spørgsmål. Herefter beder parterne typisk en brancheorganisation om at pege på en egnet skønsmand.

Udfordringerne ved syn og skøn er bl.a., at parterne først får fuldt indblik i, om der er mangler, når syn og skøn er gennemført. Typisk er det også først på dette tidspunkt, at parterne får indblik i udgifterne forbundet med udbedring. Det betyder, at den ene part anlægger en retssag, uden at være sikker på at have et krav eller hvor stort dette eventuelle krav måtte være.

I værste fald kan sagsøger risikere at have anlagt en retssag uden at have et krav eller risikere at få nedlagt en påstand, der er væsentligt større end berettiget.

Denne usikkerhed har sagsøgeren typisk imødekommet ved at indhente en teknisk erklæring forud for anlæg af retssagen. Erklæringen vil udgøre en gennemgang af ydelsen (f.eks. byggeri) fra en kvalificeret sagkyndig, der vurderer kvaliteten og udgifterne til udbedring. Sagsøger bruger så erklæringen til at understøtte sin påstand i stævningen.

Den tekniske erklæring kan ikke medføre, at man kan undvære syn og skøn, men erklæringen må gerne medsendes til skønsmanden, der så kan skele til denne erklæring i forbindelse med besvarelsen af parternes spørgsmål. Det er typisk en rigtig god ide at indhente en sådan erklæring, men parterne skal være opmærksomme på, at vinduet hvor en sådan erklæring kan indhentes, hurtigt bliver lukket. Sagsøgeren skal have indhentet erklæringen inden anlæg af retssagen, ellers må erklæringen som udgangspunkt ikke indgå i retssagen.

Det er derfor en rigtig god ide at få indhentet en udtalelse fra en sagkyndig, hvis du påtænker at anlægge en retssag om mangler ved en given ydelse. Men sørg for, at erklæringens indhold er reel. Det gør du ved at fortælle den valgte sagkyndige, at vedkommende skal være objektiv og saglig i sin vurdering. Hvis du indhenter en teknisk erklæring, der er skrevet for din skyld, vil den blive underkendt i syn og skøn.

Det er altid en god ide at kontakte en advokat på forkant, så du kan få konkret rådgivning til, hvordan du skal håndtere indhentningen af en teknisk erklæring.

Husk på, at retssagen starter, inden retssagen er anlagt.