Teknisk raskmelding kan sikre din adgang til sygedagpengerefusion

Hvis din virksomhed har en langtidssygemeldt medarbejder, kan særligt sommerferien udgøre et problem. Din ret til sygedagpengerefusion afhænger af medarbejderens ret til sygedagpenge, idet du som arbejdsgiver indtræder i denne ret.

Hvis medarbejderen holder ferie enten i Danmark eller i udlandet, anses dette som en raskmelding. Dermed ophører retten til sygedagpenge og dermed arbejdsgivers ret til refusion. Når medarbejderen kommer hjem fra ferie og stadig er syg, bliver medarbejderen sygemeldt på ny og dermed opnår en ny 30-dages periode uden refusion for arbejdsgiver.

Løsningen her er en teknisk raskmelding. Medarbejderen raskmelder sig hos kommunen ved specifikt at gøre kommunen opmærksom på, at der er tale om en teknisk raskmelding.

I ferieperioden får arbejdsgiveren ikke refusion, men medarbejderen bruger af sin feriesaldo, der derved nedskrives. Når ferien er slut, fortsætter refusionsretten uden en ny 30-dages periode uden refusion.

Det er vigtigt, at kommunen godkender den tekniske raskmelding.