Regler for udlån af medarbejdere

De svingende arbejdsmængder i byggebranchen kan gøre det attraktivt at udlåne medarbejdere til andre virksomheder som alternativ til en opsigelse.

En udlånsaftale indebærer typisk, at udlånsvirksomheden udlåner en medarbejder i en kortere eller længere periode. I denne periode arbejder medarbejderen for modtagervirksomheden. Medarbejderen får dog stadig sin løn fra udlånsvirksomheden og er stadig omfattet af de ansættelsesvilkår, der gælder i udlånsvirksomheden.

Spørgsmålet har været om en sådan udlånsaftale er omfattet af vikarloven. I det tilfælde ville medarbejderen være berettiget til at få den løn og de ansættelsesvilkår, der gælder i modtagervirksomheden. Det er dog i faglig voldgift fastslået, at vikarloven ikke gælder, hvis udlånsvirksomheden ikke er et vikarbureau.

Udlånsvirksomheden skal dog være klar over, at udlånsvirksomheden bevarer alle ansættelsesretlige forpligtelser også i udlånsperioden.

Videre skal udlånsvirksomheden være klar over, at Højesteret har afsagt dom om, at afregning mellem virksomhederne for udlån af medarbejdere er momspligtig ydelse uanset om modtagervirksomheden er momsregistreret.