Privat brug af firmabilen berettigede en bortvisning

Arbejdsretten har nyligt truffet afgørelse i en sag om en medarbejders private brug af firmabilen. Sagen vedrørte en medarbejder, der kørte i vagtordning. Efter en afsluttet vagt kørte medarbejderen hjem til sin kæreste. Imidlertid sluttede vagten kl. 7, men blev registreret i kørsel kl. 9.51 samme dag. På opfordring fra arbejdsgiver undlod medarbejderen at forklare sig, men under sagen fortalte medarbejderen, at der havde været tale om en nødsituation.

Opmanden i Arbejdsretten fandt, at privat kørsel i en tjenestebil kunne have alvorlige økonomiske konsekvenser for arbejdsgiver. Opmanden fandt det endvidere ikke godtgjort, at der forelå en nødsituation, der kunne begrunde kørslen i strid med retningslinjerne i ansættelsesforholdet.

Kørslen udgjorde herefter en så væsentlig misligholdelse, at bortvisningen var berettiget.