Alares vil gerne sikre sig, at du er bekendt med, hvad advokatbistand indebærer og hvad en advokat kan hjælpe dig med at opnå. Måske er det første gang, du gør brug af en advokat og måske har du aldrig været part i en retssag. Der er mange misforståelser om, hvad advokaten kan hjælpe med, og det er vigtigt, at du er klar over, hvad du kan forvente.

DIN PROCESRISIKO = RISIKO FOR IKKE AT OPNÅ DET ØNSKEDE RESULTAT

Hvis du skal være en del af en tvist, f.eks. en retssag, en voldgiftssag eller en skelforretning, vil advokaten fortælle dig, at du har en procesrisiko. “Procesrisiko” betyder risikoen for, at du ikke vinder din sag. I alle sager vil der være en vinder og en taber. Advokatens første og vigtigste rolle er at vurdere din procesrisiko, så du ved, om det er værd at føre sagen. Advokatens muligheder for at vurdere din procesrisiko er afhængig af en række forhold, bl.a.:

  • At du klart fortæller advokaten, hvad du gerne vil opnå. Hvis advokaten ikke ved, hvad du forventer af sagen, kan advokaten ikke vurdere, om dit ønskede resultat er realistisk. I værste fald risikerer du at brug tid og penge på at føre en sag til ende for at blive utilfreds med resultatet.
  • At du fortæller advokaten hele forløbet og ikke tilbageholder oplysninger. Det kan godt være, at du ikke har lyst til at fortælle om de forhold, som du ved ikke tjener din sag. Men modparten kender disse oplysninger og vil bruge dem imod dig. Hvis advokaten ikke kender oplysningerne, kan advokaten ikke forsvare dig mod disse og ikke tilrettelægge sagen på behørig vis. I værste fald risikerer du, at du taber sagen, fordi de skadelige oplysninger kommer frem i sidste øjeblik, hvor advokaten ikke kan nå at håndtere oplysningerne.
  • At du bidrager med relevant materiale. Tvister løses på baggrund af en blanding af beviser og lovgivning, tidligere afgørelser og fortolkningsregler. Den der påstår noget, skal som udgangspunkt bevise, at denne påstand er korrekt. Det er sjældent nok bare at afgive en forklaring om, hvordan du opfatter, at forholdene hænger sammen. Modparten har ofte en anden opfattelse af forløbet. Hvis parterne afgiver to modstridende forklaringer, udligner disse ofte hinanden, og så er bevisbyrden ikke løftet. Det betyder, at den der havde bevisbyrden, taber sagen.
  • At der enten eksisterer lovgivning eller retspraksis om sagens emne. I Danmark afgøres sager på baggrund af en kombination af lovgivning og retspraksis. Men der findes mange områder, hvor hverken lovgiver eller domstolene har taget stilling til et problem eller hvor lovgivning og retspraksis ikke er anvendt lige på din specifikke sag. Her afgøres sagen på baggrund af en række fortolkningsregler, bevisbyrderegler og parternes forklaringer om hensigterne. Det kan være svært at forudse udfaldet af en sådan sag.
  • Hvis der skal gennemføres syn og skøn eller indhentes andre tekniske undersøgelser, kan advokaten først vurdere din procesrisiko, når disse undersøgelser foreligger. Hvis du f.eks. vil gøre gældende, at der er fejl ved udførte håndværksmæssige ydelser, kan advokaten først vurdere din procesrisiko, når skønsmanden har vurderet, om der faktisk er mangler ved de udførte arbejder. Skønserklæringen vil næsten altid afgøre sagen, og begge parter skal være indstillet på at følge skønserklæringens konklusioner.
  • En retssag er en flydende proces. Sagen kan starte godt og udvikle sig dårligt eller starte dårligt og udvike sig til noget positivt. Du kan sagtens opleve, at du får medhold i kun dele af din påstand. Ingen advokat kan garantere dig et givent udfald. Uanset hvilken advokat du gør brug af, vil lovgivning, retspraksis, bevisbyrderegler, fortolkning mm. afgøre sagen.

DINE UDGIFTER

Advokater er ikke lønnede på baggrund af sagens udfald. Du får en regning for bistand uanset, om du vinder eller taber sagen.

Men vi kan ikke lide at tabe.

Hos Alares, fører vi ikke retssager, som vi kan forudse, at klienten taber. Det er en vigtig del af advokatrådgivningen, at vi rådgiver imod at føre retssager, hvis procesrisikoen er for høj. Hvis vi rådgiver imod at føre en sag, så gør vi det ikke for advokatfirmaets skyld. Vi gør det for din skyld for at spare dig at bruge tid og penge på en sag, som vi erfaringsmæssigt ved, at du næppe vinder.

Hvis du har retshjælp, vil vi altid rådgive dig til at gøre brug af denne. Det er rigtig dyrt at føre retssager, og retshjælpen afholder en stor del af udgifterne. Men selv med retshjælp, er det ikke gratis at føre retssager. Al advokatbistand inden tilsagn om retshjælp er for egen regning. Herudover skal du betale 10 % af retshjælpens samlede udgifter i selvrisiko. Selvrisikoen afhænger altid af de konkrete udgifter på sagen, men typisk kan selvrisikoen udgøre omkring 25.000,00 – 30.000,00.

Hos Alares fører vi kun retshjælpssager, der handler om retssager, voldgiftssager eller skelforretninger. Vi bistår ikke med forhandlinger eller udenretlig rådgivning under retshjælpsforsikringen.

Husk på, at du altid er velkommen til at ringe og få en uforpligtende og indledende snak om og vurdering af din sag, så du er klædt på til at beslutte, om sagen er værd at føre.