Betalingsoplysninger

Betaling af faktura fra Alares Advokatfirma bedes ske ved anvendelse af det på fakturaen oplyste FI-nummer.

Husk altid at henvise til sagsnummer ved overførsler.

Indbetaling til samleklientkonto:

Hvis du skal foretage indbetaling til samleklientkontoen (f.eks. sagsomkostninger, depot mm.), skal du indbetale til følgende konto:

Nordea Bank
Reg.nr. 2524, konto.nr. 9029538635

Indbetaling til driftskonto:

Hvis du skal indbetale til Alares Advokatfirma (f.eks. betaling af fakturaer), skal du indbetale til følgende konto:

Nordea Bank
Reg.nr. 2524, konto.nr. 9029537825