Om Alares

Alares Advokatfirma er specialist i retssagsbehandling, entrepriseret, ansættelsesret og generel erhvervsrådgivning.

Alares Advokatfirma blev stiftet af advokat Sissel Victoria Egede-Pedersen den 1. oktober 2022.

Advokat Sissel Victoria Egede-Pedersen har beskæftiget sig indgående med retssagsbehandling siden 2012 og har ført mange retssager lige fra Byretter, Landsretter og Højesteret til specialdomstole og voldgift.

Hos Alares lægges vægt på høj kvalitet og tryghed i rådgivningen. Typisk har du brug for en advokat, fordi du er kommet i en uvant situation eller i en tilspidset tvist. Advokaten skal være en medspiller, som du har tillid til. Rådgivningen skal være klar og tydelig, så du er bedst klædt på til kampen.

Hos Alares får du klar besked – også når den bedste løsning ikke involverer en advokat. Alares har dine behov øverst på listen.

Vidste du i øvrigt, at Alares er latin for “fløjsoldater”? – fordi tvister nogle gange føles som en krig, hvor der er behov for en soldat, der beskytter dine blinde vinkler, slås sammen med dig og hjælper dig med den rette strategi.

Din sag håndteres af advokat Sissel Victoria Egede-Pedersen fra start til slut. Du bliver ikke henvist til en sekretær, studentermedhjælper eller anden administrativt personale. Advokaten kender alle aspekter af din sag og håndterer alle frister samt alle udkast og korrespondance. Denne sagsbehandling er udtryk for et ønske om en ekstrem høj kvalitet i alle aspekter af sagsbehandlingen, og nej – det er ikke dyrere end hos konkurrenterne!

CV for Sissel Victoria Egede-Pedersen:

2012 – Uddannet Cand. Jur., Syddansk Universitet, Odense

2012 – Ansat som advokatfuldmægtig hos Advodan i Tønder/Toftlund

2014 – Ansat som advokatfuldmægtig hos Advokatfirmaet Drachmann i Nykøbing Falster

2015 – Opnåelse af beskikkelse som advokat

2016 – Opnåelse af møderet for Landsretterne

2019 – Indtræden som partner i daværende Advokatfirmaet Drachmann

2021 – Opnåelse af møderet for Højesteret og førelse af første retssag i Højesteret (klienten vandt sagen)

2022 – Alares Advokatfirma stiftes