Nye regler om ansættelsesbeviser er på vej

Beskæftigelsesministeriet forventes at fremsætte forslag til ny lov om ansættelsesbeviser i november 2022 til ikrafttræden den 1. juli 2023.

Den nye lov lægger bl.a. op til følgende ændringer:

  • Alle medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 3 timer over en periode på 4 sammenhængende uger får krav på et ansættelsesbevis,
  • Ansættelsesbeviset skal være udarbejdet senest 7 kalenderdage efter medarbejderens tiltrædelse,
  • Ændringer i ansættelsesvilkår skal være skriftligt bekræftet af arbejdsgiver senest samtidig med, at ændringen træder i kraft,
  • Reglerne om prøvetid ændres, dog ikke for funktionærer,
  • Det skal være lettere for medarbejdere at tage sideløbende beskæftigelse.

Alares følger lovforslaget og Folketingets behandling heraf tæt. Følg Alares på Facebook for at holde dig opdateret, så du er klar, når loven træder i kraft.