Ny ansættelsesbevislov pr. 1. juli 2023

Den nye ansættelsesbevislov træder i kraft den 1. juli 2023. Her får du et hurtigt overblik over mindstekravene til ansættelsesbeviser i den nye lov samt nye frister og regler.

Ansættelsesbeviser skal fra den 1. juli 2023 som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Parternes navne og adresser.
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller hvor arbejdet hovedsagelig udføres, om arbejdet skal udføres fra forskellige lokationer og hovedkontorets adresse.
 • Beskrivelse af arbejdet eller af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis tidsbegrænset ansættelse
 • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
 • Opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
 • Hele den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse.
 • Lønnens udbetalingsterminer.
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
 • Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet.
 • Hvis stillingen indebærer uforudsigelige arbejdsmønstre, skal ansættelsesbeviset indeholde info om, at arbejdsplan er variabel, referencetidspunkter, hvor der kan forventes arbejde og minimumsvarslingsregler.
 • Information om socialsikringsinstitutioner.
 • Omfanget af retten til efteruddannelse
 • Hvis vikaransættelse, da info om brugervirksomheden
 • Varighed og vilkår for prøvetid

Fristerne er ændrede, og ansættelsesbeviset skal nu udleveres til medarbejderen senest 7 dage efter ansættelsesforholdets begyndelse (få oplysninger kan gives senest 30 dage efter ansættelsesforholdets begyndelse).

Hvis der aftales ændringer under ansættelsesforholdet, skal disse ændringer skriftligt aftales senest på tidspunktet, hvor ændringerne træder i kraft.

Alle nye ansættelseskontrakter pr. 1. juli 2023 skal overholde ovennævnte regler. Eksisterende ansættelseskontrakter skal opdateres, hvis medarbejderen anmoder herom.

Herudover gælder nye regler om bibeskæftigelse for alle ansættelsesforhold – også de eksisterende. Adgangen til bibeskæftigelse må kun begrænses i følgende tilfælde:

 • Hensyn til sundhed og sikkerhed nødvendiggør begrænsningen,
 • Beskyttelse af forretningshemmeligheder nødvendiggør begrænsningen,
 • Beskyttelse af integritet i den offentlige forvaltning nødvendiggør begrænsningen,
 • Begrænsningen er nødvendig for at modvirke interessekonflikter.

Hvis dine nuværende ansættelseskontrakter indeholder begrænsninger i bibeskæftigelse, skal du derfor have ændret kontrakterne allerede nu.