Nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs

Hvis parterne har indgået aftale om AB18, skal entreprenøren som udgangspunkt stille sikkerhed over for bygherre. På tilsvarende vis skal underentreprenøren stille sikkerhed over for hovedentreprenøren. Sikkerheden udgør 15 % og nedskrives til 10 % ved aflevering.

Hvis entreprenøren går konkurs gennemføres ikke en egentlig aflevering. I stedet skal gennemføres en registreringsforretning, hvor stade og kvalitet fastslås.

Voldgiftsretterne har sidestillet registreringsforretningen med en aflevering og dermed blåstemplet, at garantien nedskrives til 10 % ved gennemførelsen af stadeforretning.

Retsstillingen medfører imidlertid den problemstilling, at bygherre typisk først kan opgøre sit krav, når stadeforretningen er gennemført. Her vil det være for sent, fordi garantien er nedskrevet til 10 %.

Hvis bygherre skal sikre sin mulighed for at kalde den fulde garanti på 15 %, skal bygherre reagere særdeles hurtigt ved straks at opgøre sit krav og kalde garantien ved entreprenørens konkurs.