Kender du varslingsreglerne for ferieafholdelse?

I medfør af Ferieloven skal arbejdsgiver og arbejdstager helst blive enige om, hvornår arbejdstager skal holde ferie. Men det kan ikke altid lade sig gøre. Virksomheden holder måske lukket op til påske, nogle uger i sommerferien eller mellem jul og nytår. Arbejdsgiver kan derfor varsle, at arbejdstager skal holde ferie i særlige perioder. Dog skal arbejdsgiver overholde varslingsreglerne. Varslingsreglerne sondrer mellem hovedferie og restferie.

Hovedferien er 3 ugers ferie, der afholdes i sammenhæng i perioden 1. maj – 30. september. Typisk bruger arbejdstager denne ferie som sommerferie. Hvis der er tale om, at arbejdsgiver vil pålægge medarbejderen at afholde hovedferien, skal dette ske med mindst 3 måneders varsel.

Restferien er de øvrige 2 ferieuger, der som udgangspunkt afholdes i sammenhæng med mindst 5 feriedage. Dog kan arbejdsgiver give lov til, at restferiedagene afholdes som enkeltdage. Hvis arbejdsgiver vil pålægge medarbejderen at holde restferie, skal dette ske med minimum 1 måneds varsel.

Ferieloven indeholder ikke regler om afholdelse af Feriefridage. Reglerne herom fremgår enten af kollektiv overenskomst eller af ansættelseskontrakten.

Varslingen skal indeholde en klar angivelse af de dage, hvor arbejdsgiveren pålægger arbejdstager at holde ferien.