Kender du reglerne om hævd?

I Danmark har vi nogle gamle love, der stadig er anvendelige, f.eks. Danske Lov.

Danske Lov er en af de gamle landskabslove helt tilbage fra 1683. Danske Lov indeholder bl.a. reglerne om hævd.

Hævd er en hjemmel til, at man kan vinde ejendomsret på andres ejendom. Det kræver, at man i en periode på mere end 20 år har udøvet en ejers råden, og at denne råden har været uberettiget.

Det kan f.eks. være, hvis man ved en fejl har fået opført sin carport delvist på naboens grund, og ingen har tænkt over placeringen i 20 år. Det kan også være, hvis fælleshegnet mellem grundene er opført på den enes matrikel i stedet for i skel.

Hvis der er gået 20 år, kan en landinspektør ved en skelforretning træffe afgørelse om, at der er vundet hævd, og så flytter man skellet og ændrer på matriklerne.

Vidste du, at man som ny ejer inden for de første 2 år af sin ejerperiode kan fortrænge en allerede hævdvunden ret, hvis denne hævd ikke er tinglyst? Det betyder, at når man køber fast ejendom, har man 2 år til at sikre sig mod naboens hævd. Herefter “fanger bordet”, så hævden også forpligter den nye ejer.

Det er værd at huske på, når man køber fast ejendom.