Kan du tælle til 120 dage?

Funktionærloven indeholder en bestemmelse om opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages sygdom med løn. Bestemmelsen dikterer, at arbejdsgiver, når det er specifikt aftalt mellem parterne, kan opsige en medarbejder, der har været syg med løn i 120 dage med et varsel på én måned.

Bestemmelsen har været prøvet mange gange ved domstolene, og Højesteret har i mange tilfælde taget stilling til, hvordan bestemmelsen skal fortolkes.

Her er nogle af de vigtigste regler om 120-dages reglen:

  1. Fuld sygemelding på en delvis arbejdsdag tæller som en hel dag. Det betyder, at hvis medarbejderen er ansat til at arbejde f.eks. 5 timer om mandagen, tæller mandagen alligevel som en fuld sygedag,
  2. Hvis medarbejderen er fuldtidssygemeldt tæller også weekenden og arbejdsfrie dage med i sammentællingen,
  3. Hvis medarbejderen er deltidssygemeldt tæller kun det faktiske fravær med i sammentællingen og weekenden tæller ikke med,
  4. Hvis medarbejderen er omfattet af handicapbeskyttelse, har arbejdsgiver pligt til først at foretage tilpasninger af arbejdspladsen. Ellers kan 120-dages reglen ikke finde anvendelse.
  5. Opsigelsen skal ske, mens medarbejderen fortsat er sygemeldt,
  6. Der skal opsiges inden for et interval på 121-128 sygedage. Opsiges der før 120 sygedage eller efter 129 sygedage, er opsigelsen usaglig.

Det er altid en god ide at søge juridisk bistand, inden man opsiger efter 120-dages reglen. Man kan hurtigt få talt forkert, og så bliver opsigelsen usaglig og kan udløse krav om godtgørelse.