Juridiske Nyheder

Logo Alares Rund

Her kan du læse mere om, hvad der rør sig i den juridiske verden både vedrørende ny lovgivning og ny retspraksis.

Nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs

Hvis parterne har indgået aftale om AB18, skal entreprenøren som udgangspunkt stille sikkerhed over for bygherre. På tilsvarende vis skal […]

Læs mere

Lovforslag om seksuel chikane er vedtaget.

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der har til formål at modgå seksuel chikane på arbejdspladsen. Loven forpligter arbejdsgiver til […]

Læs mere

Der er åbnet mulighed for aftaler om klientbetaling i erhvervsretshjælpssager.

Mange kender retshjælpen fra deres private forsikringer. Men retshjælp har også vundet indpas i mange erhvervsforsikringer. Det giver mange virksomheder […]

Læs mere

Kom til lynkursus i ansættelsesret og bliv klædt (endnu bedre) på.

I samarbejde med BLF afholder vi den 3. marts 2023 lynkursus i ansættelsesret. På kurset gennemgår vi overordnet de vigtigste […]

Læs mere

Kender du varslingsreglerne for ferieafholdelse?

I medfør af Ferieloven skal arbejdsgiver og arbejdstager helst blive enige om, hvornår arbejdstager skal holde ferie. Men det kan […]

Læs mere

Ny lov om ansættelsesbeviser er på vej

I efteråret 2022 blev et nyt lovforslag sendt i høring. Det drejer sig om en ny lov om ansættelsesbeviser. Lovforslaget […]

Læs mere

Kender du reglerne om forældelse?

Forældelsesfristen i langt de fleste krav i Danmark er 3 år. Fristen regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor kreditor vidste […]

Læs mere

Har du styr på reglerne om reklamation?

Købeloven finder anvendelse på de fleste køb i Danmark. Selv i de tilfælde, hvor Købeloven ikke finder direkte anvendelse, finder […]

Læs mere

Kan du tælle til 120 dage?

Funktionærloven indeholder en bestemmelse om opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages sygdom med løn. Bestemmelsen dikterer, at arbejdsgiver, når […]

Læs mere

Pas på med at ændre på barslende medarbejderes arbejdsopgaver.

Østre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder på barsel fik frataget en væsentlig del af […]

Læs mere

Bødestraf for ikke at ville modtage kontanter

i medfør af Betalingslovens § 81 stk. 1 har alle betalingsmodtagere pligt til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet […]

Læs mere

Kender du reglerne om hævd?

I Danmark har vi nogle gamle love, der stadig er anvendelige, f.eks. Danske Lov. Danske Lov er en af de […]

Læs mere

Nye regler om ansættelsesbeviser er på vej

Beskæftigelsesministeriet forventes at fremsætte forslag til ny lov om ansættelsesbeviser i november 2022 til ikrafttræden den 1. juli 2023. Den […]

Læs mere

Privat brug af firmabilen berettigede en bortvisning

Arbejdsretten har nyligt truffet afgørelse i en sag om en medarbejders private brug af firmabilen. Sagen vedrørte en medarbejder, der […]

Læs mere

Er der håb for arbejdsgiver, når medarbejderen kører vanvidskørsel?

I 2021 trådte en ny lov om vanvidskørsel i kraft. Loven medførte, at politiet kunne konfiskere bilen ved kørsel med […]

Læs mere