Har du styr på reglerne om reklamation?

Købeloven finder anvendelse på de fleste køb i Danmark. Selv i de tilfælde, hvor Købeloven ikke finder direkte anvendelse, finder principperne i Købeloven ofte anvendelse. Det betyder, at hensigten i Købeloven kan bruges, selvom loven ikke direkte gælder for handlen.

Købeloven er opdelt i regler for forbrugerkøb (private køber hos en erhvervsdrivende), Civilkøb (køb mellem to private) og for erhvervskøb (begge er erhvervsdrivende).

Hvis man køber en varer, og det viser sig, at varen er mangelfuld, skal man reklamere.

Reklamation betyder, at man skal give sælgeren meddelelse om, at varen er mangelfuld, og at man vil gøre en misligholdelsesbeføjelse gældende.

Misligholdelsesbeføjelser kan f.eks. være, at man vil:

  • Hæve handlen (det betyder, at hele handlen annulleres),
  • Kræve omlevering, så man får en ny vare,
  • Kræve forholdsmæssigt afslag i prisen,
  • Kræve erstatning.

Men misligholdelsesbeføjelser kræver, at man har reklameret rettidigt. I forbrugerkøb og visse civilkøb er reklamationsfristen 2 måneder. Fristen regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor man burde have fået kendskab til manglen.

I erhvervskøb skal man reklamere straks, og det skal tages helt bogstaveligt. Der er kun få dages frist til at afgive reklamation.

Reklamationen skal være skriftlig og skal indeholde følgende:

  • Meddelelse om, at der er mangler ved varen,
  • Beskrivelse af manglerne, så sælgeren kan forstå problemet,
  • Meddelelse om, hvilken misligholdelsesbeføjelser, man vil påberåbe sig,

Husk altid at få sendt en reklamation, hvis du har modtaget en mangelfuld ydelse. Du kan nemlig i værste fald risikere, at du mister retten til at gøre manglen gældende over for sælger.