Værgemål

En person kan på grund af sygdom eller alderdom komme i en situation, hvor personen ikke kan træffe beslutninger om egen økonomi og / eller personlige forhold. Personen kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem.

Familieretshuset og/eller domstolene er de myndigheder, der træffer beslutning om værgemål. Hvis der skal udpeges en fast værge, har Familieretshuset et korps af værger, der er godkendte til at påtage sig hvervet. Advokat Sissel Victoria Egede-Pedersen er én af disse faste værger.

Et værgemål kan både vedrøre personlige og økonomiske forhold. En person under værgemål kan også blive frataget den retlige handleevne. Det betyder, at den værgede ikke kan indgå aftaler og kontrakter. Familieretshuset foretager vurderingen af, hvad et værgemål bør omfatte, og der vælges altid den mindst indgribende løsning, der samtidig kan opfylde formålet.

Ofte er det en god ide med en fast værge, der har indsigt i jura og økonomi, fordi der ved et værgemål er mange løse ender, budgetter og fremtid, der på én gang skal udredes. Sissel Victoria Egede-Pedersen varetager altid værgemål i tæt dialog med pårørende og kontaktpersoner således, at den værgede får den bedst mulige løsning til glæde for alle.