Rets- og voldgiftssager

Advokatfirmaet Alares lægger vægt på at kunne tilbyde yderst kompetent bistand ved førelse af retssager i alle instanser i retssystemet. Alares er din engagerede medspiller og rådgiver hele vejen gennem byret, Landsret og Højesteret, Sø- og Handelsretten og i Voldgiftsnævnet.

Forud for anlæg af en retssag, rådgiver Alares om procesrisiko og muligheden for at få medhold i sagen samt særlige risici. Alares lægger vægt på at rådgive om de fordele og ulemper, der er forbundet med at føre en rets- eller voldgiftssag. Dette omfatter både forretningsmæssige, tidsmæssige og økonomiske overvejelser, samt alternativer til anlæg af retssag, eksempelvis konfliktmægling.

Rets- og voldgiftssagsbehandling er en mærkesag for Alares, som har betydelig erfaring i førelse af rets- og voldgiftssager. Denne erfaring er skabt gennem hyppig deltagelse i rets- og voldgiftssager igennem en længere årrække.

Uanset hvilken konfliktløsningsmetode der vælges – følges sagen helt til dørs.