Forhandlingsmøder i ansættelsesretlige tvister

Virksomheder, der har tegnet overenskomst, skal være opmærksomme på, at overenskomsten ofte giver medarbejderen ret til at kræve et forhandlingsmøde i forbindelse med en opsigelse.

Formålet med forhandlingsmødet er at se, om parternes tvist kan løses uden retssager, faglig voldgift og andre tvisteløsningsorganer. Typisk møder medarbejderen sammen med en repræsentant fra fagforeningen, der fører ordet på vegne af medarbejderen. Fagforeningen har normalt fremsat et krav på godtgørelse inden forhandlingsmødet, og det er så dette krav, der er genstand for forhandlingerne.

Arbejdsgiveren bør derfor overveje om også arbejdsgiveren skal lade sig repræsentere af en professionel bisidder i forbindelse med forhandlingsmødet. Hvis man som arbejdsgiver har en erfaren HR-afdeling, kan man selvfølgelig undvære bistand.

Men hvis man som arbejdsgiver ikke føler sig helt på hjemmebane i de ansættelsesretlige regler, kan en professional bisidder ende med potentielt at kunne spare virksomheden for urimelige krav.

Arbejdsgivere, der er medlem af en arbejdsgivergiverorganisation, kan bede organisationen om at sende en repræsentant til at bistå sig med forhandlingerne, og øvrige arbejdsgivere kan overveje at lade sig repræsentere af en advokat.

Som minimum bør arbejdsgiver få en professionel part til at gennemgå det rejste krav fra medarbejderen, så arbejdsgiver kan få en vurdering af, om kravet er sagligt og arbejdsgivers procesrisiko.

Alares bistår gerne ved forhandlingsmøder og har konstateret flere tilfælde, hvor fagforeningens krav var usagligt og derfor let kunne skydes ned. Senest var rejst krav om 21 måneders løn i godtgørelse, men medarbejderen måtte nøjes med 2 måneders løn i godtgørelse, fordi kravet herudover var urimeligt.

Pas derfor på med ukritisk at lægge fagforeningens opgørelser til grund, hvis du bliver mødt af anmodning om forhandlingsmøde.