Er der håb for arbejdsgiver, når medarbejderen kører vanvidskørsel?

I 2021 trådte en ny lov om vanvidskørsel i kraft. Loven medførte, at politiet kunne konfiskere bilen ved kørsel med meget høj fart eller hvor fører havde en høj alkoholpromille i blodet.

Reglerne gjaldt for alle – også udleverede firmabiler. Dermed opstod en risiko for arbejdsgiver, der kunne miste sin dyrt indkøbte firmabil, hvis medarbejderen kørte vanvidskørsel.

I helt særlige tilfælde kunne arbejdsgiver argumentere for, at konfiskation var så byrdefuldt, at sanktionen ikke kunne komme på tale. Til dato har domstolene ikke givet meget plads til at undgå konfiskation.

Østre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder kørte promillekørsel i firmabilen. Medarbejderen var udenlandsk og havde kun befundet sig i Danmark i få uger. Landsretten fandt, at arbejdsgiveren, under disse helt særlige omstændigheder, ikke kunne have forudset, at firmabilen ville blive brugt til promillekørsel. Videre fandt Landsretten, at fordi medarbejderen efterfølgende var forsvundet, var arbejdsgiver hindret i at rejse erstatningskrav mod medarbejderen.

Firmabilen blev som følge heraf ikke tilladt konfiskeret.

Dommen afspejler vigtigheden i at få skrevet ind i ansættelseskontrakter, personalehåndbog mm. at medarbejderen bliver erstatningsansvarlig for vanvidskørsel i firmabilen.