Det kan være i strid med reglerne i GDPR at oplyse om årsagen til en medarbejders stop på arbejdspladsen.

Der kan være mange årsager til, at man som arbejdsgiver ønsker at orientere arbejdspladsen, når en medarbejder fratræder. Arbejdsgiver må naturligvis gerne orientere om, at medarbejderen fratræder sin stilling, men det er ikke altid i orden at fortælle om årsagen hertil.

Datatilsynet har ved flere lejligheder udtrykt kritik af arbejdsgivere, der orienterer hele arbejdspladsen om baggrunden for, at en medarbejder blev afskediget. Nyligt er udtrykt kritik af en arbejdsgiver, der orienterede en bred personkreds om, at en medarbejder fratrådte sin stilling og årsagen hertil. I sagen var tale om, at arbejdsgiver havde opsagt medarbejderen. Opsigelsen var begrundet i samarbejdsvanskeligheder.

Arbejdsgiver i den pågældende sag forsvarede sig med, at begrundelsen for at orientere om årsagen til fratrædelsen var at undgå rygtedannelse. Datatilsynet fandt imidlertid, at hensynet til den fratrædende medarbejder vejede tungere.

Derfor blev udtrykket kritik af arbejdsgivers håndtering.

Særligt når en arbejdsgiver opsiger en medarbejder på grund af medarbejderens forhold, bør arbejdsgiveren være meget varsom med et udtale sig om årsagen til fratrædelsen. Arbejdsgiver bør også overveje hvilken personkreds, der har behov for at få oplysningerne om årsagen til opsigelsen. Er det tale om en bortvisning, bør virksomheden være særdeles varsom.