Det bliver svære at få en sag i retten med den nye politiske aftale om domstolenes økonomi.

Justitsministeriet har netop offentliggjort en ny aftale om domstolenes økonomi for 2024-2027, der markerer betydelige ændringer i adgangen for private og mindre erhvervsdrivende til domstolene.

Ændringer i småsagreglerne:

Aftalen præsenterer en markant justering af reglerne for småsager. De eksisterende regler definerer sager med en værdi under kr. 50.000,00 som småsager. I disse tilfælde er retshjælp via forsikringsselskab ikke tilgængelig, og der tildeles ikke væsentlige sagsomkostninger til den vindende part. Hensigten er, at parterne selv skal håndtere sagen uden advokatbistand.

Denne grænse for småsager hæves nu til kr. 100.000,00. Det betyder, at ved sager med en værdi under kr. 100.000,00 vil retshjælp normalt ikke være tilgængelig, og parterne skal derfor selv betale for advokatbistand, selv i tilfælde af sejr.

En sag er ikke mindre kompleks, blot fordi dens værdi er under kr. 100.000,00. Der er ikke færre juridiske dokumenter eller mindre arbejde forbundet med sådanne sager. Derfor kan omkostningerne ved at få advokatbistand til en sag med lav værdi ofte være sammenlignelige med dem for en sag med højere værdi.

Det er muligt at føre en retssag uden advokatbistand, hvor parter repræsenterer sig selv med vejledning fra dommeren. Dog kræver dette, at parterne selv indleverer juridiske dokumenter, forstår bevisbyrdeproblematikker og overholder frister.

Mange parter foretrækker at have en advokat til at håndtere retssagen, da de ikke føler sig trygge ved at repræsentere sig selv. Når adgangen til retshjælp begrænses, bliver udgifter til advokatbistand afgørende for, om en part overhovedet kan gennemføre en retssag. Dermed kan ændringen af beløbsgrænsen for småsager komme til at udgøre en markant begrænsning af adgangen til domstolene. Denne begrænsning vil især påvirke private og mindre erhvervsdrivende, hvor krav på op til kr. 100.000,00 på ingen måde kan betragtes som “småbeløb”.