Der er åbnet mulighed for aftaler om klientbetaling i erhvervsretshjælpssager.

Mange kender retshjælpen fra deres private forsikringer. Men retshjælp har også vundet indpas i mange erhvervsforsikringer. Det giver mange virksomheder en rigtig god mulighed for at få dækket udgifterne forbundet med en retssag.

Desværre er der mange advokater, der ikke ønsker at føre retshjælpssager. Årsagerne er de, at salæret er lavere og låst af nogle rigide udmålingsprincipper.

Men nu er der åbnet op for, at der kan indgås aftale mellem erhvervsdrivende og deres advokat om supplerende klientbetaling ved siden af retshjælpen. Kravene er, at aftalen skal være klar og tydelig. Aftalen skal også være godkendt af retshjælpsforsikringsselskabet.

Løsningen kan medføre, at flere advokater er villige til at føre retshjælpssager. Dermed stiger udbuddet af advokater til løsning af opgaven.

Hvis du som erhvervsdrivende ikke ved, om du har retshjælp, så skynd dig at få det afklaret. Det er typisk en lille stigning i forsikringspræmien, men en stor hjælp, hvis der bliver behov for domstolene.

Alares fører gerne retshjælpssager for både private og erhvervsdrivende.