Artikler i kategorien Uncategorized

Udkast til lovforslag om væsentlige ændringer for arbejdstid sendt i høring

Der er måske udsigt til nye regler om væsentlige ændringer for arbejdstid. Beskæftigelsesministeriet har i hvert fald sendt et lovforslag […]

Læs mere
Vigtigt at vide om værneting

De fleste erhvervsdrivende er klar over, at man kan indgå værnetingsaftaler i sine salgs- og leveringsbetingelser. Men vidste du, at […]

Læs mere
Hvordan foregår en retssag?

Hos Alares ønsker vi, at du er bedst klædt på til forløbet i en retssag, så du ved, hvad du […]

Læs mere
Forståelsen af EU-Rådets direktiv om ligebehandling (spørgsmål om alder)

EU-Rådet vedtog i 2000 direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Direktivet fastslår bl.a., […]

Læs mere
Bygherres rettigheder i tilfælde af entreprenørens konkurs – materialer

Desværre sker det, at en entreprenør går konkurs under udførelsen af en entreprise. I tilfælde af en entreprenørs konkurs, er […]

Læs mere
Overførsel af persondata til USA

De fleste virksomheder overfører persondata til USA. Det kan f.eks. ske, når virksomheden bruger Microsoft, Dropbox og programmer fra andre […]

Læs mere
Vær opmærksom på reglerne om forbud mod forskelsbehandling

I medfør af Forskelsbehandlingsloven § 2 må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle sine medarbejdere. Forbuddet mod forskelsbehandling omfatter, jf. lovens ordlyd, […]

Læs mere
Teknisk raskmelding kan sikre din adgang til sygedagpengerefusion

Hvis din virksomhed har en langtidssygemeldt medarbejder, kan særligt sommerferien udgøre et problem. Din ret til sygedagpengerefusion afhænger af medarbejderens […]

Læs mere
Ny ansættelsesbevislov pr. 1. juli 2023

Den nye ansættelsesbevislov træder i kraft den 1. juli 2023. Her får du et hurtigt overblik over mindstekravene til ansættelsesbeviser […]

Læs mere
Udlånsaftaler og jobklausuler

Det kan være fristende at overveje udlån af sine medarbejdere, hvis virksomheden oplever et midlertidigt fald i opgaver. Med en […]

Læs mere