Artikler i kategorien Uncategorized

Det bliver svære at få en sag i retten med den nye politiske aftale om domstolenes økonomi.

Justitsministeriet har netop offentliggjort en ny aftale om domstolenes økonomi for 2024-2027, der markerer betydelige ændringer i adgangen for private […]

Læs mere
Vær obs på arbejdsgiverbetalte kontingenter

Landsskatteretten har netop truffet afgørelse om, at arbejdsgivers kontingentbetaling for medarbejdernes medlemskab af visse netværk herunder Rotary, Round Table, JCI […]

Læs mere
Hvor alvorligt skal man tage Rettens frister?

Når en sag behandles ved domstolene, fastsættes typisk nogle frister. Disse frister handler om, at den ene part skal gøre […]

Læs mere
Kender du udgifter forbundet med at føre en retssag?

De fleste er klar over, at det selvfølgelig koster penge at have en advokat til at bistå sig i en […]

Læs mere
Lov om væsentlige ændringer for arbejdstid er nu vedtaget

Nye regler om væsentlige ændringer for arbejdstid er nu vedtaget. Loven indeholder bestemmelser om bl.a.: Loven indeholder vilkår om, at […]

Læs mere
Vigtigt at vide om værneting

De fleste erhvervsdrivende er klar over, at man kan indgå værnetingsaftaler i sine salgs- og leveringsbetingelser. Men vidste du, at […]

Læs mere
Hvordan foregår en retssag?

Hos Alares ønsker vi, at du er bedst klædt på til forløbet i en retssag, så du ved, hvad du […]

Læs mere
Forståelsen af EU-Rådets direktiv om ligebehandling (spørgsmål om alder)

EU-Rådet vedtog i 2000 direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Direktivet fastslår bl.a., […]

Læs mere
Bygherres rettigheder i tilfælde af entreprenørens konkurs – materialer

Desværre sker det, at en entreprenør går konkurs under udførelsen af en entreprise. I tilfælde af en entreprenørs konkurs, er […]

Læs mere
Overførsel af persondata til USA

De fleste virksomheder overfører persondata til USA. Det kan f.eks. ske, når virksomheden bruger Microsoft, Dropbox og programmer fra andre […]

Læs mere