Beskæftigelsesministeriet har varslet 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til tvillingeforældre.

Udspil til Finansloven for 2023 er netop blevet præsenteret. Heri er afsat penge til at bevillige tvillingeforældre 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge.

Oplægget kræver en lovændring, så de varslede nye vilkår er ikke garanteret, og det er endnu uvist om og hvornår reglerne vil træde i kraft.