Beskæftigelsesministeriet har varslet 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til tvillingeforældre.

i Finansloven for 2023 blev det aftalt, at tvillingeforældre skal have 26 ugers ekstra orlov. Parterne er nu blevet enige om vilkårene. De 26 uger fordeles med 13 uger til hver forælder. Orloven skal være afholdt inden for et år, og orloven er øremærket. Dog kan forældrene dele den ekstra orlov med en social forælder.

Lovforslaget forventes fremsat i januar 2024 og skal træde i kraft for tvillinger født fra den 1. maj 2024.