Forfatter: egede-pedersen@outlook.com

Detaljer

Fornavn
Efternavn
Registreret siden2022-06-20 12:30:56
Emailegede-pedersen@outlook.com
Hjemmeside

Indlæg af egede-pedersen@outlook.com.

Nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs

Hvis parterne har indgået aftale om AB18, skal entreprenøren som udgangspunkt stille sikkerhed over for bygherre. På tilsvarende vis skal […]

Læs mere
Lovforslag om seksuel chikane er vedtaget.

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der har til formål at modgå seksuel chikane på arbejdspladsen. Loven forpligter arbejdsgiver til […]

Læs mere
Der er åbnet mulighed for aftaler om klientbetaling i erhvervsretshjælpssager.

Mange kender retshjælpen fra deres private forsikringer. Men retshjælp har også vundet indpas i mange erhvervsforsikringer. Det giver mange virksomheder […]

Læs mere
Kom til lynkursus i ansættelsesret og bliv klædt (endnu bedre) på.

I samarbejde med BLF afholder vi den 3. marts 2023 lynkursus i ansættelsesret. På kurset gennemgår vi overordnet de vigtigste […]

Læs mere
Kender du varslingsreglerne for ferieafholdelse?

I medfør af Ferieloven skal arbejdsgiver og arbejdstager helst blive enige om, hvornår arbejdstager skal holde ferie. Men det kan […]

Læs mere
Ny lov om ansættelsesbeviser er på vej

I efteråret 2022 blev et nyt lovforslag sendt i høring. Det drejer sig om en ny lov om ansættelsesbeviser. Lovforslaget […]

Læs mere
Kender du reglerne om forældelse?

Forældelsesfristen i langt de fleste krav i Danmark er 3 år. Fristen regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor kreditor vidste […]

Læs mere
Har du styr på reglerne om reklamation?

Købeloven finder anvendelse på de fleste køb i Danmark. Selv i de tilfælde, hvor Købeloven ikke finder direkte anvendelse, finder […]

Læs mere
Kan du tælle til 120 dage?

Funktionærloven indeholder en bestemmelse om opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages sygdom med løn. Bestemmelsen dikterer, at arbejdsgiver, når […]

Læs mere
Pas på med at ændre på barslende medarbejderes arbejdsopgaver.

Østre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder på barsel fik frataget en væsentlig del af […]

Læs mere